Rejestracja

Uzupełnij poniższe informacje w celu rejestracji na

Konferencję "Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego"
24 września 2021 r. godz. 9:00 - 16:00, Zamek Królewski w Sandomierzu

Pola oznaczone * są wymagane

Administratorem danych osobowych jest Split Technology Sp. z o.o. (określane dalej jako Administrator) przy Sportowa 6 / 59, 35-111 Rzeszów, NIP: 8133823294. Dane będą przetwarzane i przekazane w celu rejestracji na wydarzenie Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego dla Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu prawidłowego procesu rejestracji, otrzymania informacji rejestracyjnej oraz biletu na wydarzenie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi i biletu na wydarzenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do zapomnienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator nie wykorzysta danych w celach marketingowych ani nie przekaże danych do innych niewymienionych podmiotów w tym postanowieniu.

Agenda

9:00 Rejestracja uczestników
9:30 Uroczyste otwarcie wydarzenia:
Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
10:10 Wystąpienia zaproszonych gości
10:30 Prezentacja inauguracyjna:
Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
10:40 Panel I – „Wrażenia, rekomendacje, wolne wnioski gości zagranicznych, po wizytach w lokalnych zakładach spożywczo-przetwórczych regionu świętokrzyskiego”
Otwarta dyskusja
11:40 Panel II – „Perspektywy rozwoju eksportu produktów spożywczo-przetwórczych na priorytetowych rynkach zagranicznych”
  Przedstawiciele bilateralnych izb handlowych

Otwarta dyskusja
12:40 Lunch
13:40 Spotkania B2B z przedstawicielami firm zagranicznych

Projekt „Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

2022 © konferencja2021sandomierz.pl stworzone przez Mayam